AP Hogeschool stelt Journalistieke opleiding voor

Tijdens de VJV Algemene Vergadering van eind mei mochten onze leden kennis maken met de infrastructuur van de Artesis Plantijn Hogeschool in de Meistraat in Antwerpen. Als introductie tot de Hogeschool kregen ze ook een voorstelling van het vernieuwde programma journalistiek door het afdelingshoofd journalistiek, Patrick Herroelen.

Patrick Herroelen schetste de evolutie van de journalistiek en de journalistiek opleiding doorheen de jaren. Door de fusies en de schaalvergroting binnen de media ziet het medialandschap er anders uit. Ook door de toenemende digitalisering en de vele effecten daarvan, dienen de journalistieke opleidingen daarop in te spelen.

Positieve evolutie

Het afdelingshoofd haalde voorbeelden aan uit Amerika, die op een positieve evolutie duiden. “Er gingen daar een aantal jobs verloren in de printmedia. Maar door de digitalisering was er toch een toegenomen vraag naar journalisten. Er is een gigantische stroom aan informatie bijgekomen en daarmee ook de behoefte om deze info te selecteren en te ordenen. In de VS zijn de media de tweede grootste sector voor jobcreatie. Dat geeft dus ook voor ons aan dat er journalisten nodig zullen blijven”, aldus Herroelen.

Verder had hij het over de mogelijkheden en de evolutie binnen het hoger onderwijs journalistiek. Volgens hem is het hoger onderwijs een beetje slachtoffer van zijn eigen succes. Het aantal studenten voor de opleiding professionele bachelor is enorm gestegen. Helaas is dat niet evenredig gegaan met de financiering voor de hogescholen. De laatste jaren is er een vermindering van het aantal startende studenten journalistiek. Al is dit niet voor alle opleidingen in Vlaanderen het geval.

Momenteel telt Vlaanderen zes opleidingen journalistiek.  Antwerpen is daarvan de oudste. In 1968 studeerden de eerste studenten af.

Verhalen

Een andere vaststelling is volgens Herroelen dat de populatie beroepsjournalisten aan het verouderen is. “Toch zullen er journalisten nodig blijven. We leren onze studenten om verhalen te brengen. Het is meer dan de media alleen. Sommige studenten worden woordvoerder of mediamanager.”

De AP Hogeschool biedt een driejarige opleiding aan en dat in zes semesters. In het eerste basisjaar krijgen ze een aantal algemene zaken aangereikt en ook de vier redactie trajecten. In het tweede jaar mogen ze kiezen tussen de vier trajecten: geschreven media, online media, radio en televisie.

Toch mogen studenten nog kiezen wat hen het beste ligt: meer schrijven of meer spreken. Ook het internationaal programma is al ingepast in het leerprogramma. Talen zijn belangrijk. Opmerkelijk is wel dat het Nederlands terug ingevoerd is in het tweede jaar, omdat studenten te slordig omspringen met hun eigen moedertaal. Naast de mediavakken, die over drie jaar worden gegeven, zijn er ook een aantal maatschappelijke vakken. In het laatste jaar komen er discussievakken bij en wordt er ingespeeld op de actualiteit.

Nieuw in dit academiejaar was  de internationale dimensie. Alle studenten, van het eerste tot het laatste jaar, trokken over de landsgrenzen om reportages te maken en te presenteren.

De journalistieke opleiding in de AP Hogeschool is dus vooral een praktijkopleiding. De studenten hebben ook een eigen facebookpagina ‘App journalistiek’, een campusradio, een YouTube kanaal, een buurtkrant ‘Den Triangel’ en een eigen website.

Na de presentatie van Patrick Herroelen konden de aanwezige leden nog enkele vragen stellen. Het was een boeiende uiteenzetting die een helder inzicht gaf over de hedendaagse opleiding journalistiek.

Over de auteur

Verantwoordelijke uitgever, oprichter, journalist en eindredacteur van Offroadbiking.eu, Medewerker bij radio MFY/GRK ofte Radiogroep, redacteur Imago lifestyle magazine

Verwant