VJV ondertekent Sociaal Charter

Met gepaste trots kunnen wij als Vlaamse Journalisten Vereniging aankondigen dat wij het Sociaal Charter voor de Audiovisuele Sector onderschreven hebben.  

Vlaamse audiovisuele sector wil sociaal verantwoord ondernemen

Vertegenwoordigers uit de audiovisuele sector ondertekenden, in aanwezigheid van de Minister van Media, Ingrid Lieten, een Sociaal Charter. Met een reeks gedragsregels in verschillende sociale domeinen (opleiding, werkomstandigheden, verhouding werk-privé, …) engageren de partners zich zo om sociaal verantwoord te ondernemen. Er is ook afgesproken dat een permanent overlegplatform sociale thema’s uit de sector zal blijven bespreken. 

Met het Sociaal Charter willen de Vlaamse en regionale omroepen, individuele audiovisuele bedrijven, individuen die werkzaam zijn in de sector, beroepsverenigingen, koepelorganisaties en vakbonden:

 • de spelers in de sector aansporen de geldende sociale wetgeving in de audiovisuele sector te respecteren;
 • eventuele tekortkomingen in de sociale wetgeving via een breed platform bespreekbaar maken;
 • faire concurrentie tussen de verschillende spelers in de sector garanderen;
 • de leefbaarheid voor de betrokkenen in de sector verbeteren;
 • borg staan voor aantrekkelijke en duurzame loopbanen.

Het Sociaal Charter bevat een reeks engagementen en acties op een aantal domeinen:

 • onderwijs en stages;
 • starten in de sector;
 • werken in de sector;
 • intellectuele eigendom;
 • veiligheid en welzijn;
 • flexibiliteit en arbeidsdruk;
 • werk-privébalans;
 • sociaal overleg.

De ondertekenaars starten ook met een permanent en transparant overlegplatform van de sector. Dat zal in de toekomst de verschillende sociale thema’s uit de sector bespreekbaar maken.

Vandaag ondertekenden ACLVB, ACOD Cultuur, ACOD VRT, ACV Transcom, ACV VRT, BBTK, LBC-NVK, VSOA VRT, Acteursgilde, Unie van Regisseurs, Scenaristengilde, VVJ, POF, VOTF, VOTF, VOTP, VRT en de minister van Media. De komende weken zullen de audiovisuele bedrijven, en individuen die werkzaam zijn in de sector, gecontacteerd en opgeroepen worden het charter mee te onderschrijven.

Minister van Media, Ingrid Lieten: “Mede op vraag van de vakbonden, heb ik de VRT in de beheersovereenkomst gevraagd om het voortouw te nemen in het opstellen van een Sociaal Charter. Ik ben blij met het resultaat dat nu voorligt en waar hard aan gewerkt is. Het verheugt mij in het bijzonder dat ook de private sector hier zeer actief aan meegewerkt heeft. Het is voor het eerst in deze sector dat alle partners samen tot een dergelijk sociaal charter komen. Dat maakt van de ondertekening van vandaag dan ook een sterk signaal. Hiermee engageren alle partijen zich immers om op sociaal vlak duurzamer te werken en daarvoor ook concreet acties te ondernemen.”

Over de auteur

Verwant