Kandidatuur  Raad van Bestuur

Dit zeggen de statuten: de RvB bestaat uit minimum 3 en maximum 7 leden die door de algemene vergadering verkozen worden voor een termijn van 6 jaar, die eenmalig verlengd kan worden.

De huidige situatie: momenteel zijn drie  van de zeven leden aan het einde van hun 6-jarige termijn: Jacques Allard (voorzitter), Hilde Van Gool (secretaris en verantwoordelijke ledenbeheer) en Didier Verbaere (lid Raad van Bestuur). Zij willen graag hun mandaat verlengen voor een nieuwe periode van 6 jaar, zoals voorzien in onze statuten.

Beslissing te nemen tijdens de statutaire vergadering: indien er geen andere leden zich kandidaat stellen voor een functie in de Raad van Bestuur, wordt het mandaat van deze 3 bestuursleden automatisch verlengd door de statutaire vergadering, zodat het huidige 7-koppige team blijft verwerken. Indien nieuwe kandidaten zich aanmelden, wordt er gestemd, enkel over de eventuele vervanging van de te vernieuwen kandidaten door de eventuele nieuwe kandidaten.

  Kandidatuur lid Raad van Bestuur

  Uw naam (verplicht in te vullen)

  Uw mail (verplicht in te vullen)

  Lidnummer (verplicht in te vullen)

  Ik ben minstens 1 jaar lid van de Vlaamse Journalisten Vereniging en wens mij kandidaat te stellen voor een functie in de Raad van Bestuur vanaf 1/1/2025 (maar zal al vanaf 1/6/2024 meedraaien in het team).

  JANEEN

  Mijn motivatie is:

  Kandidatuur erkenningscommissie

  Dit zegt het huisreglement: de Erkenningscommissie is samengesteld uit vijf leden, verkozen door de algemene vergadering voor een periode van twee jaar. Aftredende commissieleden zijn onmiddellijk herverkiesbaar. Niemand mag echter langer dan zes opeenvolgende jaren in de commissie zitting hebben.

  De huidige situatie: De Erkenningscommissie bestaat momenteel uit Jean Buyle (voorzitter), Willy Ysewijn (ondervoorzitter), George De Smaele en Cor Blancke (leden EC). Het team kan dus met één lid uitgebreid worden. Gezien de vlotte samenwerking en hun vertrouwdheid met de dossiers vragen de huidige commissieleden aan de algemene vergadering om hun benoeming te verlengen  – een verzoek dat ten volle ondersteund wordt door de Raad van Bestuur.

  Beslissing te nemen tijdens de statutaire vergadering: via de website en de uitnodiging per post werden kandidaten opgeroepen zich aan te melden om mee te werken. Indien zich 1 kandidaat aanmeldt, dan wordt die automatisch benoemd. Indien zich meer kandidaten aanmelden, dient de algemene vergadering hierover te stemmen.

   Kandidatuur lid Erkenningscommissie

   Uw naam (verplicht in te vullen)

   Uw mail (verplicht in te vullen)

   Lidnummer (verplicht in te vullen)

   Ik ben minstens 1 jaar lid van de Vlaamse Journalisten Vereniging en wens mij kandidaat te stellen voor een functie in de Erkenningscommissie vanaf 01/06/2024.

   JANEEN

   Mijn motivatie is: